CÔNG TY CỔ PHẦN ABC được sáng lập bởi các giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia thuộc bộ môn Cầu - Hầm, trường đại học XYZ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, vật liệu tiên tiến trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Ý chí tiên phong kết hợp với phương pháp tiếp cận khoa học là yếu tố giúp tạo nên sự khác biệt đầy ấn tượng cho ABC so với các công ty kỹ thuật xây dựng truyền thống khác.

Các lĩnh vực hoạt động trọng tâm khác của công ty bao gồm nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong bài toán chẩn đoán động kết cấu công trình và chấn động địa hình. Ngoài ra, công ty còn là nhà phân phối, phát triển và triển khai các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quan trắc công trình như công nghệ không dây, cảm biến quang học và cảm ứng thông minh.